Опис на Проектот

Одржување на Facebook страна, изработка на графички дизајни и текст.