Design

/Design

Point Plus

Одржување на Facebook страна, изработка на графички дизајни и текст.

Gama Design

,

Изработка и одржување на официјалната веб страна. Комуникација со клиенти. Дизајн на лого.