Прво, затоа што е најисплатливата опција. Сите вложени средства се насочени на вистинското место и ги таргетираат вистинските луѓе.

Видео информациите имаат огромна предност пред сè останато.
Лесно се следат резултатите, а и лесно се остварува директна комуникација со потрошувачите.

Мобилните уреди ги носиме со себе постојано, а социјалните мрежи се најчестата занимација на луѓето во слободно време. Токму затоа, неопходно е да бидеме присутни на сите мрежи, на што повеќе канали.

Новите генерации се комплетно посветени на мобилните апарати, социјалните медиуми и секој предизвик првично се трудат да го решат со помош на дигитални алатки: шопинг, нарачување храна и сл.