Project Description

Изработка и одржување на официјалната веб страна на една од водечките фирми за производство на мебел во Струмица и регионот.