Project Description

Комплетна поддршка и одржување на официјалната веб страна на најголемата туристичка агенција во Македонија. Изработка на план со содржини, анализа и стратегија за настап на социјални медиуми, графички дизајн, фронтенд и бекенд поддршка.