Project Description

Еден од нашите најголеми проекти досега! Изработка на нова софистицирана и со модерен дизајн веб страна со имплементирана продавница за онлајн продажба. Одржување на официјалната Facebook фан страна и Instagram бизнис профил, изработка на комплетни маркетинг анализи и подготовка на план за месечни содржини, графички дизајни и текст. Организирање на различен тип на активности со цел зголемување на свесноста на потрошувачите кон брендот, вклучувајќи организирање на настани, организирање на игри, спонзорски пакети и останати слични типови на активности од сферата на дигиталниот и традиционалниот маркетинг.