Project Description

Креирање и одржување на Facebook страна, како и промоција на неколку подбрендови.