Project Description

Изработка на веб страна на агенцијата за организирање на настани од забавен и деловен карактер Евентум од Струмица.