Project Description

Изработка и одржување на официјалната веб страна. Комуникација со клиенти. Дизајн на лого.