Project Description

Изработка и одржување на официјалната веб страна на Koperko, компанија чија основна дејност е вршење на меѓународен транспорт.