Project Description

Извршување на одредени корекции и ажурирање на официјалната веб страна на компанијата за производство на детергенти Multihem од Струмица.