Project Description

Одржување на Facebook страна, изработка на графички дизајни и текст.