Project Description

Изработка на веб страница за потребите за проектот „Органско производство“ на бирото за консалтинг ProAgro Lider од Струмица.