Изработка на веб страна

Home/Изработка на веб страна

ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица

2018-04-04T09:09:48+00:00

Изработка на официјалната веб страна на Локалната Установа Библиотека "Благој Јанков Мучето" Струмица и одржување на делот со галерија, настани и активности.

Дом за деца и млади “Благој Мучетo” Струмица

2018-04-04T09:11:17+00:00

Изработка на официјалната веб страна на општинската институција Дом за деца и млади "Благој Мучето" од Струмица и одржување на делот настани и активности, како и изработка на лого и графички дизајн.

Jumping Clay Македонија

2020-11-02T09:36:34+00:00

Комплетно одржување на веб страна и профили на социјални мрежи, Facebook и Instagram канал, комуникација со клиенти, маркетинг кампањи и организирање на настани.

Home by Almak

2018-04-04T09:30:35+00:00

Обезбедување на целосна поддршка во делот на дигиталниот маркетинг. Изработка на веб продавница, креирање на план за содржини и константно споделување на содржини на социјални медиуми за поттикнување на интеракција, комуникација со клиентите и продажба.

Go to Top