Комуникација со клиенти

Home/Комуникација со клиенти

Digihost

2020-11-03T08:22:31+00:00

Креирање на план со содржини, графички дизајн и текст, за потребите на нашиот клиент Digihost за промоција на социјалните медиуми.  

ПЗУ Д-р Бомјанска – Специјалистичка ординација за уво нос и грло

2020-11-03T08:24:31+00:00

Креирање на план со содржини, графички дизајн и текст, за потребите на нашиот клиент ПЗУ Д-р Бомјанска - Специјалистичка ординација за уво нос и грло  за промоција на социјалните медиуми.  

Coffe, Clay, Work & Play

2018-04-10T11:22:38+00:00

Одржување на Facebook страната на Coffee, Clay, Work & Play, кафетерија и играчница сместена во ТЦ Глобал, втори кат, во склоп на Jumping Clay. Дизајн на фотографии и банери, организирање на најразличен тип на настани, coworking, промоции, натпревари и слично.

Jumping Clay Македонија

2020-11-02T09:36:34+00:00

Комплетно одржување на веб страна и профили на социјални мрежи, Facebook и Instagram канал, комуникација со клиенти, маркетинг кампањи и организирање на настани.

PereX

2018-04-04T09:26:37+00:00

Превод и оптимизација на официјалната веб страна. Одржување на Facebook профил со изработка на план со сдржини со претходно креирани објави (Content plan, текст и фотографии) со имплементација на лого и графички дизајн. Интеракција и комуникација со клиенти преку организирање на натпревари и други содржини.

Hellena

2018-04-04T09:27:37+00:00

Превод и оптимизација на официјалната веб страна. Одржување на Facebook профил со изработка на план со сдржини со претходно креирани објави (Content plan, текст и фотографии) со имплементација на лого и графички дизајн. Интеракција и комуникација со клиенти преку организирање на натпревари и други содржини.

Home by Almak

2018-04-04T09:30:35+00:00

Обезбедување на целосна поддршка во делот на дигиталниот маркетинг. Изработка на веб продавница, креирање на план за содржини и константно споделување на содржини на социјални медиуми за поттикнување на интеракција, комуникација со клиентите и продажба.

Go to Top